Innlegg tagget ‘Geir Isaksen’

Bibliotekets klassikernummer er nå sendt ut til alle abonnenter. Redaksjonen er veldig fornøyd med resultatet, og håper at alle våre lesere vil finne nummeret interessant! Ta kontakt på tidsskriftet.biblioteket@gmail.com dersom du ønsker mer informasjon om tidsskriftet eller vil abonnere.

Inneholder artikler av Erik Bjerck Hagen, Hilde Brunsvik, Geir Isaksen, Norunn Ottersen Seip, Tone Selboe, Sondre Midthun, Marianne S. Bilden og Dan Aleksander Andersen.

Reklamer

Geir Isaksen feirer at Hans Jæger har jubileum i år ved å hente hans forfatterskap frem fra «glemselen». Artikkelen gir leseren innblikk i livet og meningene til en høyst usedvanlig mann og annerledes forfatter. Den inneholder selvsagt også en gjennomgang av de viktigste bøkene hans, blant annet den beryktede og beslaglagte Fra Kristiania-Bohêmen.